Om bältros, symptom & behandling
Om bältros
Om bältros

Bältros är vanligt och drabbar mer än var fjärde person....

Symtom på bältros
Symtom på bältros

Bältros kännetecknas framförallt av smärtande och...

Behandling av bältros
Behandling av bältros

Bältros behandlas i ett tidigt skede med antiviral...

Bältros - Smitta
Bältros - Smitta

Bältros smittar genom virus i bältrosblåsorna och smittar...

Bältros - Riskgrupper
Bältros - Riskgrupper

Bältros är oftast ofarligt, men kan ibland orsaka stort...

Bältrosvaccin
Bältrosvaccin

Ett vaccin mot bältros är godkänt och används i Sverige,...

Postherpetisk värk vid bältros
Postherpetisk värk vid bältros

Postherpetisk neuralgi beror på att nerverna i huden...

Vanliga frågor och svar om bältros
Vanliga frågor och svar om bältros

Här svarar vi på de vanligast förekommande frågorna...

Ett nytt och bättre bältrosvaccin testas
Ett nytt och bättre bältrosvaccin testas

Ett nytt och väldigt effektivt bältrosvaccin har testats...

Jag fick bältros på halva huvudet och ansiktet
Jag fick bältros på halva huvudet och ansiktet

Rose-Marie berättar om hur hennes bältros, som hon fick i...

Maries munsår var egentligen bältros
Maries munsår var egentligen bältros

Marie berättar om hur hon försökt behandla sig för både...

Alejandra har svåra nervsmärtor efter ett bältrosutbrott
Alejandra har svåra nervsmärtor efter ett bältrosutbrott

Alejandra oroar sig för att hennes outhärdliga nervsmärta...

Jag fick bältros i halva ansiktet, inkl hårbotten och öra
Jag fick bältros i halva ansiktet, inkl hårbotten och öra

Lena berättar om hur hon upplevt att vården haft en...

Bra bemötande av vården men många tror att bältros smittar
Bra bemötande av vården men många tror att bältros smittar

Kicki berättar om hemska elstötar och ett rött märke i...

Bältros och min kontakt med 1177 och vårdcentralen
Bältros och min kontakt med 1177 och vårdcentralen

Riffo berättar om hur han fick hjälp av 1177 och...

Sviken av vården efter jag fått bältros
Sviken av vården efter jag fått bältros

Heléne känner sig sviken av vården och berättar om sin...

Oro för blodpropp i benet visade sig vara bältros
Oro för blodpropp i benet visade sig vara bältros

Erika beskriver om sitt insjuknande och hur hon först...

Rösta
Hur länge varade dina bältrossymtom?
Din erfarenhet!
herpes zoster, bältros
Här kan du skriva om din erfarenhet av bältros, så andra läsare kan relatera och lära sig från din situation. Texten publiceras så snart vi godkänt den!
Klicka här

Bältrosvaccin

Ett vaccin mot bältros är godkänt och används i Sverige, och kan tas på sin vårdcentral eller vaccinationsställe. Effekten är som starkast i början och avtar sedan långsamt.

vaccin mot bältros, bältrosvaccin, zostavax, bältrosvaccination, vaccination, bältros, vaccin, spruta

Vad finns det för vaccin mot bältros?

Det vaccin som används idag är ett levande försvagat vaccin som heter Zostavax. Det minskar risken att drabbas av bältros med ungefär hälften och har en ännu större effekt på de nervsmärtor (postherpetisk nerualgi) som ibland kan sitta kvar i flera månader eller år. Det används och är godkänt för personer som är äldre än 50 år.

Vilka bör vaccineras?

Socialstyrelsen har inget direkt stöd för bästa tillfälle att vaccineras rent åldersmässigt. Däremot är vaccinet till, och används framförallt för personer som tidigare haft vattkoppor och är över 65 års ålder. Denna bedömning är den samma i flera andra länder. I Usa ligger åldern på över 60 år, frankrike över 65 och i Storbritannien över 70 år. Anledningen till att de äldre åldersgrupperna bör vaccineras är att det generella immunförsvaret förvagas efter 50 års åldern. Förutom ålder finns även andra riskgrupper där vaccin kan behöva sättas in.

Andra anledningar som ökar behovet av vaccin är om någon av ens förälder haft bältros (ärftlighet), om man har en autoimmun sjukdom, så som diabetes eller inflammatorisk tarmsjukdom, eller en annan anledning till ett sämre grundimmunförsvar.

Varför ska man vaccinera sig mot bältros?

Den främsta anledningen till varför man bör vaccinera sig mot bältros är att riskerna, och eventuell kostnad är väldigt låg i jämförelse med skyddet. Dessutom är det inte endast risken att drabbas som minskas, utan även symtomen som blir mildare, och då framförallt de obehagliga och eventuellt långvariga nervsmärtorna som minskas med två tredjedelar.

Ibland kan det finnas en speciellt anledning till varför man vill vaccinera sig. Det kan till exempel vara om man ska genomgå en behandling där immunförsvaret kommer att sänkas ytterligare, och därmed risken för att drabbas av bältros ökar. Men generellt brukar man vaccinera sig endast på grund av stigande ålder, när man börjar närma sig, eller har passerat 65 års åldern.

Hur går vaccinationen till?

Att vaccinera sig mot bältros är enkelt. Allt som krävs är att man hör av sig till antingen vårdcentral eller vaccinationscentral och bokar tid. Väljer man att vaccinera sig hos vårdcentralen, kan det hända att vaccinet inte finns, och man behöver då få ut vaccinet på recept. Då skickas det för upphämtning och man kan senare vaccinera sig som vanligt på vårdcentralen.

När man fått tid på sitt vaccinationsställe, åker man dit på bestämd tid, får en spruta med det försvagade och aktiva ämnet, och sen är man klar.

Hur länge sitter effekten i?

Hur länge effekten sitter i är inte helt dokumenterat, men man har sett att skyddet varar till ungefär 10 år efter vaccinationstillfället. Det starkaste skyddet har man de tre första åren, och minskar hela tiden till det har en väldigt svag effekt efter tio år. Huruvida man bör vaccinera sig ytterligare efter tio år är oklart, men pågående studier försöker se om detta skulle hjälpa.

Bakomliggande studier

Studie 1 (Shingles Prevention Study, SPS)
I denna studie medverkade ungefär 38500 vuxna i USA i åldersgrupperna 60-69 och 70 och äldre. Hälften av gruppen fick Zostavax och hälften fick placebo. Samtliga deltagare hade tidigare haft vattkoppor, och följdes i genomsnitt i 3.1 år. I gruppen utan bältrosvaccin drabbades 642 personer av bältros, jämfört med den grupp som fick vaccin där endast 315 drabbades.

Studie 2 (Zostavax Efficacy and Safety Study, ZEST)
I denna studie deltod runt 22500 vuxna i åldern 50-59 år där hälften fick Zostavax och hälften fick placebo. Försökspersonerna följdes genomsnittligen i 1.3 år. Under denna korta tid fick 99 personer i placebogruppen bältros medans endast 30 personer fick bältros i vaccinationsgruppen.

I båda studierna minskade också styrkan på sjukdomen, och då framförallt de långvariga nervsmärtorna hos äldre personer.

Biverkningar av bältrosvaccinet

Alla läkemedel har biverkningar, men däremot behöver man inte som ensam individ drabbas. Generellt sätt har bältrosvaccinet väldigt få biverkningar.

I undersökningar fick minst 1 av 10 som vaccinerade sig mot bältros (med Zostavax) vid vaccinationstillfället, lätt rodnad, smärta, svullnad eller klåda vid injektionsstället.

minst 1 av 100 men färre än 1 av 10 personer rapporterade smärta i armen eller ben, huvudvärk, värmekänsla, blåmärken eller en hård knöl vid injektionsstället.

Ytterligare biverkningar är illamående, muskelvärk, ledvärk, svullna körtlar, bältrosutslag, andra utslag och nässelutslag vid injektionsstället och allergiska reaktioner. Enligt vårdguiden ska du alltid kontakta läkare omedelbart om du får en allergisk reaktion, då de kan ge svårigheter med sväljningar och andningen.

Vilka bör inte vaccinera sig?

Just eftersom Zostavax är ett levande men försvagatvaccin ska det enligt socialstyrelsen inte användas av personer som är allergiska mot något av de innehållande ämnene eller har immunbristtillstånd så som:

  • immunbrist på grund av aids eller hiv
  • Cellulär immunbrist
  • Akut och kronisk leukemi
  • Lymfom
  • Andra sjukdomar som påverkar benmärgen eller lymfsystemet
  • Har aktiv och obehandlad tuberkulos
  • Är gravida (dessutom bör graviditet undvikas i en månad efter vaccination)
  • Har överkänslighet mot substanserna i vaccinet inklusive neomycin (restspårmängd) och gelatin (hjälpämne)
  • Behandlas med kortikosteroider i hög dos, eller immunsuppressiv terapi.

Vanliga frågor och svar om bältrosvaccinet:

Kan man ge ytterligare doser av vaccinet för att öka effekten?
Nej, ytterligare vaccinationer minskar inte risken av drabbas, eller ger mindre symtom, i alla fall inte på kort tid. Det kan ge en större effekt efter en längre tid men detta är inte helt kartlagt ännu, enligt socialstyrelsen.

Vad heter bältrosvaccinet?
Vaccinet mot bältros går under namnet Zostavax och är godkänt av läkemedelsverket. Vaccinet har prövets i USA under en lång tid och godkändes under 2006 inom EU och Sverige. Zostavax började användas och säljas i Sverige år 2013.

Hur går jag till väga för att vaccinera mig mot bältros?
För att vaccinera sig mot bältros behöver man boka tid hos antingen vårdcentralen eller en vaccinationscentral. Hos vissa vårdcentraler finns inte vaccinet och då kan man behöva få ett recept, hämta ut medicinen och sedan få vaccinet på vårdcentralen.

Är det farligt att vaccinera sig mot bältros?
Det är aldrig helt ofarligt med några sorts läkemedel. Risken med bältrosvaccin är däremot väldigt låg jämfört med andra vaccinationer och läkemedel. Personer som är extra känsliga mot vaccinet, eller är allergisk mot något av de innehållande ämnena ska inte vaccineras.

Kan en vaccination smitta eller sätta igång bältrosviruset?
I extremt sällsynta fall, kan en vaccination utlösa ett bältrosutbrott om man någon gång tidigare haft vattkoppor. Detta är väldigt ovanligt och ingenting man bör oroa sig för.

Hur effektivt är vaccinet?
Risken att drabbas av bältros minskar med ungefär hälften, de första åren efter en vaccination. Postherpetisk nerualgi (extrem nervsmärta) minskas med två tredjedelar på en tid av tre år. Om man behöver vaccinera sig ytterligare efter ett antal år är inte bestämt ännu, och nya rekommendationer kommer inom några år, enligt Vårdguiden och Rikard Viberg, specielist inom allmänmedicin.

Kan jag passa på att vaccinera mig mot bältros samtidigt som jag vaccinerar mig mot influensa?
Ja, det går bra. Hör med ditt vaccinationsställe om vilka vaccin man kan ta samtidigt. Vaccinerar man sig mot flera sjukdomar samtidigt brukar dessa tas i separata sprutor. Vaccinerar man sig mot både influensa och bältros tas det alltså med två separata sprutor, men vid samma tillfälle.
Publicerad: 15.04.2015
Uppdaterad: 04.07.2015
Skribent: Niklas Johansson
Källa: Socialstyrelsen, Vårdguiden, Fass
Kommentera
Jag fick bältros i halva ansiktet, inkl hårbotten och öra
Erfarenheter
Jag fick bältros i halva ansiktet, inkl hårbotten och öra

Lena berättar om hur hon upplevt att vården haft en bristfällig kunskap om...

Postherpetisk värk vid bältros
Fakta
Postherpetisk värk vid bältros

Postherpetisk neuralgi beror på att nerverna i huden blivit ärrade,...

Bältros - Riskgrupper
Fakta
Bältros - Riskgrupper

Bältros är oftast ofarligt, men kan ibland orsaka stort lidande och besvär....

Symtom på bältros
Fakta
Symtom på bältros

Bältros kännetecknas framförallt av smärtande och brännande blåsor som dyker...