Bältros – Smitta

Bältros smittar genom virus i bältrosblåsorna och smittar inte med bältros, utan ger endast vattkoppor, hos personer som aldrig tidigare haft vattkoppor.

(Ett nytt fönster öppnas)

Bältros - Smitta

Vad orsakar bältros

Bältros orsakas då det herpesvirus (herpes zoster) som gett vattkoppor återaktiveras och vandrar upp längs nervbanorna. Själva aktiveringen sker då immunförsvaret är tillräckligt lågt för viruset att återigen sprida sig i kroppen. Det som får immunförsvaret att sänkas är väldigt individuellt men beror oftast på en försvagad cellulär motståndskraft som kommer med stigande ålder. Förutom åldern, kan en tillfällig eller kronisk sjukdom, försämra immunförsvaret och därför lättare få viruset att återigen bli aktivt.

Man kan till exempel se samband hos personer med hiv, eller cytostatikabehandling och bältros. Däremot orsakar dessa sjukdomar aldrig bältros, utan ökar endast sårbarheten.

Hur smittar bältros

Det är viruset i bältrosblåsorna som smittar, och kan orsaka vattkoppor hos personer som inte tidigare haft vattkoppor. Viruset smittar inte alls lika lätt som när man har vattkoppor, men man bör ändå vara försiktig, speciellt vuxna personer med nedsatt immunförsvar som sedan tidigare inte haft vattkoppor och främst då gravida kvinnor.

Det vanligaste sättet viruset smittar är genom beröring. Det är då främst när blåsorna börjar gå sönder till att blåsorna läkt som man smittar som mest. Vill man minska smittorisken kan man använda ett luftigt förband, dels för att ha något för blåsorna, och dels för att hindra sig från att klia i blåsorna, och på så sätt sprida viruset vidare. Däröver kan tilläggas att bältros inte är luftburet, så att vara i samma rum med någon med bältros ska inte vara en risk, så länge man inte på något sätt för över viruset till den andra personen.

Enligt vårdguiden finns det även fall där en person med bältros smittar personer som redan haft vattkoppor. Men detta är extremfall och gäller främst personer med mycket försvagat immunförsvar, som vid en cancerbehandling eller vid en HIV-infektion.

Vilka drabbas?

Mer än var femte person får bältros minst en gång i livet, och det vanliga är att virusutbrottet kommer efter man fyllt femtio. Har man otur kan man dessutom råka ut för bältros fler gånger än en. Risken ökar ytterligare om man har nedsatt immunförsvar, eller har genetisk sårbarhet för bältrosviruset. Har du en sjukdom som gör ett bältrosutbrott komplicerat eller har flera i släkten som drabbats av allvarliga bältrosutbrott med exempelvis plågsamma nervsmärtor, kan det vara en god idé att vaccinera sig mot bältros. Effekten hos vaccinet ligger på ungefär 50 procent, men minskar ju längre tid som går från vaccinationstillfället.

Hos personer som blir över 85 år drabbas mer än hälften av bältros. Detta beror på att cellernas förmåga att stoppa viruset försämras med åldern.

Sannolikheten att drabbas av bältros ökar om man:

  • Är över 50 år
  • Har nedsatt immunförsvar
  • Har genetiskt större sårbarhet
  • Dessutom måste man någon gång tidigare haft vattkoppor

Bältros kan ge vattkoppor men inte bältros

En person med bältros kan smitta andra. Men bara med vattkoppor, och bara om de inte haft barnsjukdomen vattkoppor tidigare. Det går alltså aldrig att smitta någon så personen direkt får bältros, och det går heller inte att smitta någon som redan haft vattkoppor. Detta på grund av att viruset är den samma vid båda sjukdomarna, Varicella zoster, och man har därför en motståndskraft mot bältros om man haft vattkoppor.

Tips för att minska smittorisken

Runt två dagar efter att smärtan kommit uppstår de röda utslagen på huden, som senare svullnar upp till blåsor och spricker. Från denna tid, till att blåsorna spricker, och området läkt kan man smitta andra. Därför är det viktigt, för att minska smittorisken, att ha god handhygien och tvätta och sköta om det utsatta området. Då minskas risken att viruset i blåsorna sprids vidare. Det kan också hjälpa att ha på kylbalsam på området efteråt, så blåsorna inte känns lika torra och kliar. Undvik helst att röra området överhuvudtaget förutom vid duschning och tvättande. Sätter du dessutom på ett förband efter du tvättat området, så minskar du risken ytterligare. Tänk då på att låta det vara luftigt så att det inte fastnar i sårskorpor eller liknande. Då kan det göra ont och bli besvärligt att byta det senare.

Några vanliga knep

  • God handhygien (tvätta alltid händerna väl efter du kliat eller tvättat området med blåsorna)
  • Duscha och tvätta området försiktigt och ta väl hand om området med utslagen
  • Använd kylbalsam efteråt så blåsorna återfuktas, och på så sätt minska risken för klåda
  • Använd ett luftigt förband över området som hindrar övrig kontakt med bältrosutslagen

Vanliga frågor om bältrossmitta

Kan farfar få bältros av att leka med sitt barnbarn med vattkoppor?
Nej, det kan han inte. En person som redan haft vattkoppor behöver inte oroa sig för att vistas med personer med vattkoppor, då en motståndskraft mot viruset redan finns i dennes kropp.

Kan jag med bältros sätta igång ett bältrosutbrott hos någon annan som tidigare haft vattkoppor?
Nej, en person med bältros behöver inte oroa sig för att smitta någon annan med bältros. Däremot kan en med bältros, smitta andra med vattkoppor.

Kan barn få bältros?
Ja, i sällsynta fall kan även barn få bältros. Det händer oftast i samband med dåligt immunförsvar. I de allra flesta fall är personen dock över femtio år vid det första (och antagligen enda) utbrottstillfället.

Varför blir bältrosviruset aktivt igen?
Det är omöjligt att säga, och är olika från individ till individ. Men säkert är att dåligt immunförsvar och ökad ålder, ger en större risk och sårbarhet.

Kan jag få bältros om jag aldrig haft vattkoppor?
Nej. I regel kan man inte hoppa över vattenkoppstadiet och direkt få bältros. Detta beror på att viruset först måste bekämpas av kroppen en gång, för att senare återaktiveras igen för att man ska kunna få bältros.


Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Niklas Johansson
Källor: 1177, Patient UK

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.