Ett nytt och bättre bältrosvaccin testas

Ett nytt och väldigt effektivt bältrosvaccin har testats och bådar gott för framtida vaccinationer. Effekten hos vaccinet, som heter HZ/su, ligger på hela 97.2 procent, mot tidigare 50 procent.

(Ett nytt fönster öppnas)

Ett nytt och bättre bältrosvaccin testas

Det nya bältrosvaccinet HZ/su

Ett nytt vaccin mot bältros har testats med resultat som nyligen publicerats i New England Journal of Medicine, har visat sig vara mycket effektivt, både för 50-70 åringar och personer äldre än 70.

Det nuvarande bältrosvaccinet, Zostavax, används redan i Sverige och har ett skydd på ungefär 50% och ger samtidigt minskade symtom och nervsmärtor. Zostavax togs bort ur högkostnadsskyddet 2014 i Sverige på grund av att effekten inte varade så länge som man hade önskat, och att det därför kostade mer än det smakade. Zostavaxs effekt ligger på 70 procent i åldrarna 50-59 år och 40 procent hos personer över 70 år. Ju längre tid efter vaccinationstillfället ju sämre effekt.

Det nya vaccinet, ”HZ/su” har istället visat sig ha en effekt på höga 97,2 procent, och effekten var lika hög i alla åldrar.

15411 personer med i studien

I studien (som fortfarande pågår) använde man ett avdödat vaccin, HZ/su, som innehåller delar av bältrosviruset i kombination med ämnen som ska förbättra effekten av vaccinet. 15411 personer var med i studien, där hälften fick HZ/su-vaccinet och hälften fick placebo. Placebon och HZ/su-vaccinet gavs i två doser.

Ingen av försökspersonerna hade haft, eller tidigare vaccinerat sig mot bältros, och personerna kom från 18 olika länder, där ungefär hälften kom från Europa.

Tre år senare gjordes en uppföljning, och man kunde nu se att endast 6 personer som vaccinerat sig, drabbats av bältros. I placebogruppen hade hela 210 drabbats. Det ger en skillnad i risk att drabbas av bältros från ungefär 9 av 1000 till 0,3 av 1000.

Biverkningar

Biverkningar inom en vecka efter vaccinationstillfället var vanligare hos de personer som fått HZ/su-vaccinet jämfört med guppen som fått placebo (84.4% jämfört med 47.8%). De flesta biverkningarna var lindriga och gick snabbt över. 17% av de som vaccinerats med det aktiva ämnet rapporterande biverkningar av biverkningsgrad 3 (jämfört med 3,2% hos de som fick placebo). De biverkningar som efter 3.5 års tid rapporterats in var den samma för båda grupperna. Jämför man de som vaccinerats med placebogruppen ser resten av siffrorna ut såhär: Allvarliga biverkningar (9,0 jämfört med 8,9 procent), immunmedierad sjukdom (1,0 jämfört med 1,3 procent), dödsfall (2,2 jämfört med 2,3 procent)

Studien pågår fortfarande för att hitta eventuella risker och biverkningar med vaccinet. Studien är finansierad av GlaxoSmithKline Biologicals, som även utvecklat bältrosvaccinet HZ/su.


Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Niklas Johansson
Källor: Läkartidningen

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.