Postherpetisk värk vid bältros

Postherpetisk neuralgi beror på att nerverna i huden blivit ärrade, inflammerade eller skadade. Under tiden nerverna självläker, behandlar man ofta endast smärtan och klådan.

(Ett nytt fönster öppnas)

Postherpetisk värk vid bältros

Vad är postherpetisk neuralgi?

Postherpetisk värk, som ibland förkortas PHN, är en svår nervsmärta som drabbar mer än var tionde person som haft bältros. Alla med bältros får någon form av nervsmärta, men skillnaden mellan postherpetisk neuralgi och den normala nervsmärtan är att postherpetisk smärta håller i sig i mer än tre månader och upp till flera år. Smärtan kan ibland vara näst intill outhärdlig då det kan kännas som den aldrig försvinner. Smärtan kommer ifrån den nervbana som blivit angripen av bältrosviruset och beror på inflammation och nervskador eller ärrvävnad intill nerven, som håller i sig tills området helt läkt.

Ibland när det tar lång tid, eller om smärtan är extra svår kan man störa och minska nervimpulserna från området under tiden, för att få en mer uthärdlig läkningsperiod. Detta görs med bland annat chilipulver, antidepressiva och epilaptiska läkemedel, som alla blockerar nervsignalerna till en viss del.

Vilka drabbas av postherpetisk värk?

Det är svårt att förutspå om man kommer drabbas av postherpetisk värk eller inte. En grundregel är att risken ökar med åldern, och vid olika former av immunförsvarsnedsättningar. I genomsnitt drabbas mellan 10 – 20% av de bältrosdrabbade av långvariga nervsmärtor, men äldre, framförallt personer över 70 löper en relativt hög risk, både att drabbas och att få kraftigare och mer långdragna smärtor än andra. Varför det är så beror på den cellulära immuniteten som minskar med åldern. Dessutom spelar generna en roll i risken att drabbas av nervsmärtor efter bältros. Har du till exempel en förälder som haft bältros med postherpetisk smärta ökar risken för att du själv ska komma att drabbas.

Vilka är symtomen?

Förutom de klassiska bältrosliknande symtomen som uppstår, kännetecknas postherpetisk värk av en långvarig nervsmärta i minst tre månader. Smärtan är molande och brännande, och varierar från mild till extremt svår. Att det smärtar extra mycket vid beröring, så som vid tryck från kläder eller liknande är också vanligt. Man kan dessutom ha skarpa stickningar som kommer och går, sämre känsel vid området, eller klåda.

Hur man minskar risken att drabbas av nervsmärtor efter bältros?

Förutom en i övrigt frisk kropp och ett gott immunförsvar, så finns det två sätt att minska risken att drabbas av postherpetisk neuralgi. Det första är antiviral, och ska tas så snabbt som möjligt efter man upptäckt symtom på bältros. Ofta är det i samma stadium som blåsorna och den lätt röda och stickande huden börjar dyka upp. Antiviral är en antivirus medicin som dämpar virusangreppet och därför också både symtomen vid bältros och risken att drabbas av nervsmärtor efteråt. Antiviral måste tas inom 72 timmar efter de första hudförändringarna börjar synas för att det ska ha någon effekt.

Det andra sättet att minska risken att drabbas är att vaccinera sig mot bältros. Det minskar inte bara risken att drabbas av bältros med 50% utan minskar också risken att drabbas av långvariga nervsmärtor med två tredjedelar. Skulle du ändå drabbas av nervsmärtor blir de dessutom mycket mildare och kortvarigare om du tidigare vaccinerat dig.

Utredning och diagnos

Utredningen för att ställa diagnosen postherpetisk neuralgi är ofta väldigt simpel då smärtan både uppkommit och befinner sig vid det bältrosdrabbade området. Ofta räcker det med att man förklarar hur det känns, och att man tidigare haft bältros på området (om det inte längre går att se). Har man ingen annan anledning till varför nervsmärtor skulle dyka upp, som läkaren först skulle vilja utesluta, får man rätt diagnos väldigt snabbt, och kan bli behandlad därefter.

När försvinner nervsmärtorna vid bältros?

Efter hur lång tid smärtan försvinner varierar från person till person, men med rätt behandling går det snabbare för nervbanorna att läka. Utan behandling har 3 av 10 drabbade fortfarande nervsmärtor efter ett år. Av dessa, har de flesta en lång och långsam förbättringsperiod, medan en liten del inte ser någon förbättring överhuvudtaget.

När man som individ förväntas bli av med nervsmärtan kan man ibland förutspå genom att jämföra den nuvarande smärtan med hur man ursprungligen kände. Hade man en väldigt intensiv smärta som inte gav med sig, och som inte blivit mildare med tiden, finns det en stor risk att det kommer pågå en lång tid. Hade man endast milda nervsmärtor i det tidiga skedet och om smärtan lättat under tid, finns en god chans att man snabbare ska bli av med den.

Behandling av postherpetisk neuralgi

Postherpetisk neuralgi efter ett bältrosutbrott är svårbehandlat och förutom antiviral som bör sättas in tidigt för att det ska ha någon inverkan, finns det ingen självklar behandlingsform. Oftast leder detta till att man endast behandlar symtomen (smärtan), i väntan på att nervsmärtorna ska avta.

Åtgärder du själv kan göra för att minska smärtan

Förutom att få en bra behandling mot smärtan finns det en del saker som du själv kan göra som underlättar tiden med nervsmärtorna. Att använda bomullskläder som inte sitter åt, och som gör att du kan röra dig utan att något trycker på området, kan i många fall lindra smärtorna hos personer som lider av beröringssmärta. Man kan dessutom använda plastfolie, eller flera lager plastfolie för att se till att kläderna glider och då inte, irriterar området.

En del upplever också att smärtan lindras genom att kyla ner området med en påse med isbitar, ett svalt bad eller kylbalsam.

Smärtlindrande medicin och behandling mot nervsmärta

Traditionella läkemedel så som paracetamol fungerar mot postherpetisk nervsmärta, men inte särskilt bra. Istället måste man använda mer långvariga lösningar för att på sikt minska eller helt stoppa smärtan.

Lyrica, eller pregabalin används i tablettform mot långvarig postherpetisk neuralgi. Hur stor dos man ska ta bestäms tillsammans med läkare. Att ta en enstaka tablett mot värk fungerar inte, utan för att få någon effekt måste tabletterna tas under en längre tid. Problemet med pregabalin är att det kan vara rätt kostsamt i längden. Därför kan vissa istället använda de lite äldre och billigare läkemedlen mot nervsmärtor som amitryptylin (till exempel Triptyl och Pertriptyl), gabapentin (till exempel Neurontin), och framförallt karbamazepin (till exempel Tegretol och Neurotol). Ibland kombineras läkemedel om endast ett ensamt verksamt ämne inte ger önskat resultat.

Akupunktur och laserbehandling

I radiodoktorn har flera lyssnare rapporterat in att de blivit hjälpta av laserbehandling mot den postherpetiska värken. Även akupunktur och fysikaliska behandlar används, men väldigt sällan, om de övriga behandlingarna inte fungerat, eller inte har haft önskad effekt.

Antidepressiva läkemedel

De antidepressiva läkemedel man använder vid neruopatisk smärta används inte för att behandla psykiska besvär, utan används för att påverka nervbanorna i kroppen. Oftast får man en effekt inom några dagar, men ibland kan det ta upp till flera veckor. Därför kan vissa personer ge upp på behandlingen för tidigt, redan innan medicinen fått någon som helst effekt. Oftast byggs dosen upp successivt, vilket kan förlänga tron om att den till en början inte fungerar. Fungerar antidepressiv medicin mot smärtan brukar behandlingen fortsätta i ungefär en månad efter att smärtan är borta för att sedan reduceras. Skulle smärtan uppstå igen vid en reducering tas behandlingen återigen upp.

Antiepileptika (Antiepileptiska läkemedel)

Medicin som används för att stoppa epileptiska anfall, kan ibland användas som ett alternativ till de antidepressiva läkemedlen. Dessa läkemedel fungerar genom att stoppa nervimpulserna och smärtsignalerna, och man kan på så sätt lindra värken. Även dessa läkemedel kan ta flera veckor för att uppnå maximal effekt, och måste ökas gradvis.

Starkt smärtstillande medel (morfin)

Opiater, så som morfin och kodein används aldrig i första hand mot de nervsmärtor man får av bältros. Anledningen är att dessa smärtor oftast är långdragna och att opiater är starkt beroendeframkallande, och påverkar kroppen negativt. Tramadol är ett läkemedel som i en forskningsstudie visat sig fungera bra och skrivs ut av läkare mot neurologisk smärta i vissa situationer, om de övriga alternativen inte går att använda.

Lidokain och lidokainplåster

Lidokain används som lokalbedövning genom att den sipprar igenom huden och blockerar nervsignalerna från nerven. De lidokainplåster som används har ett 12 timmars aktivt ämne som man använder antingen dag eller natt. Sedan måste huden och området vila resterande 12 timmar innan du kan använda ytterligare ett plåster. Denna behandling används aldrig som en förstabehandling men kan komma att användas om övriga behandlingsformer inte fungerar, eller ger obehagliga biverkningar.

Capsaicin kräm

Capsaicin är det starka och heta ämnet i chilipeppar och används ibland för att störa nervbanorna att skicka ut smärtsignaler. Krämen med Capsaicin appliceras runt 3 till 4 gånger per dag, och det kan då sticka eller bränna intensivt vid användning. Detta minskar vid regelbunden användning då nerverna ”vänjer” sig och skickar ut färre signaler. Krämen ska inte användas på skadad eller inflammerad hud, och därför ska den inte användas förrän huden efter bältrosblåsorna helt läkt.

Behandling av klådan som kan uppstå

Vissa personer med postherpetisk neuralgi kan uppleva svår klåda. Klådan är även den, en del av problematiken vid neuropatisk skada då även den, många gånger kan vara besvärlig och svårbehandlad. Läkaren kan föreslå att du tar en antihistamintablett innan du går och lägger dig, eller rekommendera att använda kylbalsam, som kan hjälpa en del.

B-vitamin mot postherpetisk värk

Stora doser B-vitamin kan lindra smärtan vid postherpetisk neuralgi, men för att de ska ha en riktig effekt måste man ta mycket större doser än vad som rekommenderas. Därför måste man själv kontakta sin läkare, för att få reda på vilken dos som kan vara att föredra. För många ger en riktigt stor B-vitamindos en väldigt positiv effekt av dämpandet av nervsmärtorna.


Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Niklas Johansson
Källor: 1177, Pdg hälsa, Socialstyrelsen, Webbdoktors - Svenska yle, Radiodoktorn

Kommentarer

  1. Om ni visste vilka besvär jag har
    och här fanns svaren .
    I morgon ringer jag läkaren..
    Jag har postherpetisk värk.
    Ikväll kom utslagen efter värk i 7veckor. Jag trodde jag har ischias.

  2. Informativ artikel om postherpetisk smärta.Efter 3 månader hittar jag inte någon lindring.Har provat gabapentin,Tramadol och paracetamol.Hann ej få antimedicin inom 72 timmar.Det här är nästan mer än man står ut med när perifera nervsystemet slår bakut.Vad kan man göra?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.